Voda v zemědělské krajině

Dnes vráceno
Monografie
1.vyd.
318 s. : obr.
Ostatní autoři: Šálek, Jan,; Legát, Vladimír
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva (V. Tlapák).......................................................................... 5
1 Význam vody pro společnost	(V.	Tlapák).................................. 7
1.1 Vývoj poznání o vodě................................................................... 7
1.2 Voda jako nenahraditelný přírodní	zdroj........................................... 8
1.3 Evropská vodní charta.................................................................. 9
1.4 Funkce vody v biosféře................................................................. 10
1.4.1 Funkce biologická.................................................................... 10
1.4.2 Zdravotní funkce vody................................................................ 11
1.4.3 Kulturní a estetická funkce vody........................................................ 11
1.4.4 Hospodářská funkce vody.............................................................. 11
1.4.5 Podmínečnost funkcí vody............................................................. 12
2 Dynamika vody v přírodě, zdroje	a	bilance vody (V. Tlapák).................. 13
2.1 Oběh vody v přírodě....................................................................... 14
2.2 Voda v ovzduší............................................................................ 16
2.2.1 Tlak vodní páry...................................................................... 17
2.2.2 Absolutní vlhkost vzduchu................................................................ 18
2.2.3 Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu...................................................... 18
2.2.4 Ekvivalentní relativní vlhkost	vzduchu.................................................. 19
2.2.5 Měrná vlhkost vzduchu.................................................................... 19
2.2.6 Teplota rosného bodu................................................................. 19
2.2.7 Sytostní doplněk..................................................................... 20
2.2.8 Výpar.................................................................................... 21
2.3 Srážky..................................................................................... 24
2.4 Podpovrchová voda.......................................................................... 28
2.4.1 Půdní voda............................................................................... 30
2.4.2 Podzemní voda........................................................................... 36
2.5 Povrchová voda............................................................................. 38
2.5.1 Vodní toky.............................................................................. 42
2.5.2 Stojaté vody............................................................................ 46
3 Činitele ovlivňující jakost vody (V. Tlapák)................................................ 48
3.1 Činitele přírodní......................................................................... 48
3.2 Činitele antropogenní..................................................................... 50
3.2.1 Osídlení................................................................................ 51
3.2.2 Průmysl................................................................................. 52
3.2.3 Zemědělské znečištění zdrojů vody....................................................... 53
3.3 Šíření znečištění......................................................................... 57
3.3.1	Šíření znečištění ovzduším............................................................ 58
3.3.2 Šíření znečištění v půdním prostředí................................................. 59
3.3.3 Transport znečištění v povrchových vodách............................................ 62
3.4 Eutrofizace povrchových vod............................................................ 63
3.4.1 Způsoby snížení eutrofizace.......................................................... 67
3.5 Samočisticí schopnost.................................................................. 68
3.5.1 Fyzikální činitele samočištěm........................................................ 69
3.5.2 Chemické činitele samočištění vody................................................... 71
3.5.3 Biologické činitele samočištěm....................................................... 74
4 Hospodaření s vodou v zemědělské krajině (V.	Legát)............................... 77
4.1 Požadavky na množství vody............................................................. 77
4.1.1 Voda jako základní vegetační faktor.................................................. 77
4.2 Požadavky na jakost vody............................................................... 82
4.2.1 Fyzikální vlastnosti vody............................................................ 82
4.2.2 Oiemické vlastnosti vody............................................................. 83
4.2.3 Biologické vlastnosti vody........................................................... 84
4.2.4 Požadavky na kvalitu závlahové	vody............................................... 86
4.2.5 Požadavky na kvalitu pitné	vody................................................. 90
4.2.6 Agresivita vody...................................................................... 91
4.3 Vliv vodohospodářských meliorací....................................................... 96
4.3.1 Odvodňování půdy..................................................................... 97
4.3.2 Regulované odvodňovací systémy.......................................................107
4.3.3 Posuzování vlivu odvodnění na zájmy vodního	hospodářství...........................111
4.3.4 Závlahy půdy.........................................................................114
4.4 Bilancování a prognóza.................................................................124
5 Využívání vody v zemědělské krajině (V.	Lcgát)....................................136
5.1 Potřeba vody pro závlahu zemědělských	plodin....................................136
5.2 Potřeba pitné vody.....................................................................139
5.2.1 Určení potřeby pitné vody............................................................143
5.3 Zdroje a jímání vody...................................................................150
5.3.1 Jímání a odběr povrchové vody........................................................151
5.3.2 Jímání a odběr podzemní vody.........................................................154
5.4 Úprava a rozvod vody...................................................................160
5.4.1 Úprava vody..........................................................................160
5.4.2 Rozvod vody..........................................................................162
6 Kulturní a estetický význam vody v zemědělské	krajině (V. Legát).........................171
6.1 Význam vody pro zdravé životní prostředí...............................................171
6.1.1 Životní prostředí člověka, základní pojmy a	vztahy...............................171
6.1.2 Péče o životní prostředí člověka.....................................................172
6.2 Estetický význam vody..................................................................123
6.3 Vodohospodářská výstavba ve vztahu к životnímu	prostředí...........................176
6.3.1 Vodohospodářské meliorace............................................................126
6.3.2 Úpravy vodních toků..................................................................180
6.4 Rekreace u vody (J. Šálek).............................................................I90
6.4.1	Přírodní koupaliště................................................................I93
6.5 Význam nádrží pro ochranu a tvorbu zemědělské	krajiny (J. Šálek).......................196
6.6 Estetická funkce nádrží v zemědělské krajině	(J.	Šálek).........................203
7 Ochrana vody v zemědělské krajině (J. Šálek).............................................206
7.1 Ochrana a organizace povodí.............................................................207
7.1.1 Protierozní opatření..................................................................209
7.2 Pásma hygienické ochrany................................................................217
7.2.1 Návrh pásem hygienické ochrany........................................................218
7.3 Úprava zemědělského hospodaření.........................................................222
7.4 Přírodní způsoby ěištění odpadních vod..................................................229
7.4.1 Půdní filtry..........................................................................231
7.4.2 Vegetační čistírny s makrofyty........................................................231
7.4.3 Čištění vody v aerobních biologických nádržích........................................235
7.4.4 Anaerobní biologické nádrže...........................................................238
7.4.5 Čištění a využití odpadních vod závlahou..............................................239
7.5 Umělé způsoby čištění odpadních vod.....................................................250
7.5.1 Mechanické způsoby čištění odpadních vod..............................................252
7.5.2 Biologické ěištění odpadních vod......................................................255
7.6 Kalové hospodářství.....................................................................258
7.7 Domovní a malé čistírny odpadních vod...................................................259
7.8 Odpady, skládky a odkaliště.............................................................260
7.8.1 Skládky odpadů........................................................................264
7.8.2 Záchytné nádrže, skladovací nádrže a odkaliště........................................266
8 Rozvoj a využívám vodních zdrojů v zemědělské krajině (J. Šálek)..........................270
8.1 Sledování a výzkum vodních zdrojů.......................................................272
8.2 Hospodaření s vodními zdroji a prognostika	vývoje	vodních zdrojů.................275
8.3 Metody a způsoby hospodaření s vodou (V.	Tlapák)...............................281
8.3.1 Zemědělská opatření v povodí..........................................................281
8.3.2 Lesnická opatření v povodí............................................................286
8.3.3 Technická opatření v povodí...........................................................292
8.4	Údržba vodohospodářských zařízení (V. Legát)..........................................297
8.4.1 Údržba odvodňovacích staveb...........................................................298
8.4.2 Údržba vodních toků...................................................................300
8.4.3 Údržba závlahových zařízení...........................................................302
8.4.4 Údržba vodních nádrží.................................................................303
Literatura.................................................................................305
Rejstřík.................................................................................. 311
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Tlapák, Václav, 1939-
Údaje o názvu Voda v zemědělské krajině
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Šálek, Jan, 1934- Autor
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Legát, Vladimír Autor
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-209-0232-5
Údaje o vydání 1.vyd.
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Zemědělské nakladatelství, 1992
Rejstříkový termín - volně tvořený termín krajina
Rejstříkový termín - volně tvořený termín vodní zdroje
Rejstříkový termín - volně tvořený termín jakost vody
Rejstříkový termín - volně tvořený termín ochrana vody
Rejstříkový termín - volně tvořený termín vodní toky
Rejstříkový termín - volně tvořený termín znečišťování vody
Rejstříkový termín - volně tvořený termín závlahy
Rejstříkový termín - volně tvořený termín odvodňování
Rejstříkový termín - volně tvořený termín údržba odvodňovacích staveb
Fyzický popis 318 s. : obr.
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw011387
5 20180320082048.7
7 ta
8 180320s1992----xr |||||||||||||| ||cze||
20 ## $a 80-209-0232-5
40 ## $a ABC512 $e rda
41 0# $a cze
100 1# $a Tlapák, Václav, $d 1939- $7 jk01132531 $4 aut $e Autor
245 10 $a Voda v zemědělské krajině
250 ## $a 1.vyd.
264 #1 $a Praha : $b Zemědělské nakladatelství, $c 1992
300 ## $a 318 s. : $b obr.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
653 ## $a krajina
653 ## $a vodní zdroje
653 ## $a jakost vody
653 ## $a ochrana vody
653 ## $a vodní toky
653 ## $a znečišťování vody
653 ## $a závlahy
653 ## $a odvodňování
653 ## $a údržba odvodňovacích staveb
700 1# $a Šálek, Jan, $d 1934- $7 jk01122431 $4 aut $e Autor
700 1# $a Legát, Vladimír $4 aut $e Autor
Dokumenty ke stažení
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné