Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah: Str. 1. Úvod 3 2. Vztah zemědělského odvodnění k vodnímu režimu krajiny, množství a jakosti vod 3 2.1 Vliv odvodnění na vodní režim krajiny 3 2.2 Ovlivnění množství vod 6 . 2.3 Ovlivnění kvality vod 6 3. Efekty eliminačních opatření 7 4. Postup výběru optimálního eiiminačního opatření 8 4.1 Šetření pro doložení existence drenážního odvodnění a pro popis jeho aktuální funkčnosti 11 4.2 Využití územních podkladů při vymezení vazeb krajiny a systémů zemědělského odvodnění 14 4.3 Typy eliminačních opatření, formulace rizik a podmínek použití 14 4.4 Analýza proveditelnosti 15 4.5 Specifika projektování eliminačních opatření na stavbách odvodnění 16 4.6 Právní rámec eliminace odvodnění 16 * ' ' ' ' 4.7 Informační zdroje к tématu odvodnění 17 5. Podpora projektu z Operačního programu Životní prostředí 19 6. Vymezení základních pojmů 21 7. Literatura 26 8. Seznam použitých zkratek 27 Přílohy P-1 Katalogové listy eliminačních opatření P-2 Doporučený postup pro výběr vhodného opatření podle zvolených kritérií P-3 Hodnotící kritéria pro posuzování projektů v rámci podpory OPŽP P-4 Kritéria dosažení očekávané účinnosti opatření na zlepšení jakosti vod P-5 Podrobný rozbor problematiky - pouze elektronicky, ke stažení na adrese http://www.mzp.cz/cz/prirode blízka opatřeni P-6 Vzorová projektová dokumentace - pouze elektronicky, ke stažení na adrese http://www.mzp.cz/cz/prirode_blizka_opatreni 2Obsah: P-1 Katalogové listy eliminačních opatření HOZ-1 Odkrytí zatrubněných hlavních odvodňovacích zařízení a revitalizace 3 vodního toku HOZ-2 Změna původních návrhových parametrů HOZ • • 8 (směrové a výškové poměry) HOZ-3 Převody vod na úrovni hlavních odvodňovacích zařízení 12 HOZ-4 Regulace na úrovni hlavních odvodňovacích zařízení 15 HOZ-5 Eliminace funkcí přečerpávacích objektů (odvodňovacích čerpacích stanic) 17 ORG-1 Kontrolované spontánní stárnutí drenáže 21 ORG-2 Zalesnění zemědělské půdy 26 ORG-3 Trvalé zatravnění zemědělské půdy 28 ORG-4 Řízené zarůstání drenáže (dřevinami, bylinami) 30 . ORG-5 Úprava podmínek tvorby povrchového odtoku (uplatnění REO) 32 ORG-6 Založení travního/keřového pásu podél vrstevnic a snížení 34 intenzity odvodnění POZ-1 Eliminace účinnosti drénu 36 POZ-1a Lokální eliminace drénu (části drénu) 38 POZ-1 b Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění 40 POZ-1 c Přerušené úseky potrubí 43 POZ-1d Záslepky na drenážním potrubí 46 POZ-2 Regulace na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení 50 POZ-2a Clona na drenážním potrubí 53 POZ-2b Podzemní retardace drenážního odtoku (na sběrných drénech) 56 POZ-3 Převody drenážních vod na úrovni podrobného odvodňovacího zařízení 60 PJ-1 Zrušení pramenní jímky a obnovení,pramene 63 PJ-2 Zrušení pramenní jímky vytvořením tůně/mokřadu 66 PJ-3 Regulace odtoku z pramenních jímek s ochranným zatravněním 68 Vysvětlení použitých zkratek v levém sloupci obsahu: Tučným písmem jsou zvýrazněny typy „hlavních opatření“ (ostatní opatření jsóu uvedena jako „doplňková“, tzn. že vyžadující vždy kombinaci s některým z hlavních opatření) HOZ - opatření, vhodná к realizaci na hlavním odvodňovacím zařízení ORG - organizační opatření к eliminaci funkcí zemědělského odvodnění POZ - opatření, vhodná к reálizaci na podrobném odvodňovacím zařížení PJ- opatření, vhodná к uplatnění na pramenních jímkách Doporučený postup pro výběr vhodného opatření 71 podle zvolených kritérií Hodnotící kritéria pro posuzování projektů v rámci podpory OPŽP 74 Kritéria dosažení očekávané účinnosti opatření 77 na zlepšení jakosti vod Podrobný rozbor problematiky - pouze ke stažení na adrese http://www.mzp.cz/cz/prirode_blizka_opatreni Vzorová projektová dokumentace - pouze elektronicky, ke stažení na adrese http://www.mzp.cz/cz/prirode_blizka_opatreni P-3 P-4 P-5 P-6 2
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw011634
5 20200521081543.7
7 ta
8 200518s2013----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-7212-589-0
40 ## $a ABC512 $b cze $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 63 $x Zemědělství a příbuzné oblasti vědy a techniky $2 Konspekt $9 24
100 1# $a Kulhavý, Zbyněk $d 1954- $7 ola2006345425 $4 aut $e Autor
245 10 $a Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině : $b metodická příručka pro žadatele OPŽP
250 ## $a 1.vyd
264 #1 $a Praha : $b Ministerstvo životního prostředí, $c 2013
300 ## $a 79 s. : $b obr.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a další účastníci: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i.
520 ## $a Tato metodika poskytuje a návodně formuluje možnosti úprav vodního režimu krajiny prostřednictvím eliminace či úprav staveb zemědělského odvodnění. Jedná se o první souborné dílo pohlížející na problematiku odvodnění z hlediska dosažení dobrého stavu voddle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES, tedy z hlediska environmentálních zájmů. Součástí metodiky je i katalog hlavních a doplňkových opatření, doporučený postup pro výběr souboru nejvhodnějších opatření, očekávaná účinnost opatření na zlepšení jakosti vod a vzorová projektová dokumentace souboru konkrétních opatření.
653 ## $a metodika
653 ## $a odvodňovací zařízení
653 ## $a odvodňování
653 ## $a vodní režim krajiny
653 ## $a kvalita vody
655 #7 $a metodika
700 1# $a Fučík, Petr $4 aut $e Autor
700 1# $a Tlapáková, Lenka $4 aut $e Autor
910 ## $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}