Navrhování technických protierozních opatření

metodika


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I. Cíl metodiky.........................................................................6 II. Vlastní popis metodiky...............................................................8 1 Cíle TPEO............................................................................8 2 Stanovení erozní ohroženosti........................................................10 2.1 USLE...........................................................................10 2.2 USLE s podporou GIS............................................................11 2.3 EROSION 3D.....................................................................14 2.4 SMODERP........................................................................17 2.5 Standard - SOWAC-GIS...........................................................18 3 Typy technických protieroznich opatření.............................................20 3.1 Terénní urovnávky..............................................................20 3.2 Protierozní příkop.............................................................20 3.2.1 Příkop záchytný..............................................................21 3.2.2 Příkop sběrný................................................................22 3.2.3 Příkop svodný................................................................23 3.2.4 Příkop vsakovací.............................................................24 3.3 Protierozní průleh.............................................................24 3.4 Protierozní mez................................................................26 3.4.1 Meze historické..............................................................26 3.4.2 Současné protierozní meze....................................................27 3.5 Terasa.........................................................................28 3.6 Protierozní cesta..............................................................31 3.7 Protierozní hrázka.............................................................32 3.8 Ochranné (retenční a sedimentační) nádrže......................................33 4 Navrhování a dimenzování jednotlivých typů TPEO.....................................37 4.1 Protierozní příkop.............................................................37 4.1.1 Stanovení polohy příkopu a jeho trasy........................................39 4.1.2 Dimenzování protierozního příkopu............................................40 4 1.2.1 Výpočet charakteristik povrchového odtoku - přítok do příkopu 40 4.1.2.1.1 Metoda CN...........................................................40 4.1.2.1.2 SMODERP.............................................................41 4.1.2.1.3 Model EROSION 3D....................................................42 4.1.2.2 Dimenzování příkopů 42 4.1.2.3 Stabilizace 44 4.1.2.4 Dimenzování vsakovacího příkopu 45 4.1.3 Vyústěni příkopu............................................................46 4.1.4 Objekty na příkopu..........................................................47 4.1.5 Příklad.....................................................................52 4.1.5.1 Zjištění a zpracování vstupních dat 52 4.1.5.2 Zjištění erozní ohroženosti a určení umístění sběrných prvků 53 4.1.5.3 Návrh příčného a podélného profilu příkopu 56 4.2 Průleh........................................................................56 4.2.1 Stanovení polohy průlehu a jeho trasy.......................................59 4.2.2 Dimenzování průlehu.........................................................59 4.2.2.1 Výpočet charakteristik povrchového odtoku - přítok do průlehu 59 4.2.2.2 Kapacita 59 4.2.2.3 Stabilizace 59 4.2.3 Vyústění průlehu............................................................59 4.2.4 Objekty na průlehu..........................................................60 4.2.5 Příklad.....................................................................60 4.3 Mez...........................................................................60 4.3.1 Dimenzování.................................................................63 4.3.2 Ozeleněni...................................................................63 4.3.3 Objekty.....................................................................63 4.4 Terasa........................................................................64 4.4.1 Situování zemních teras.....................................................64 4.4.2 Výpočet základních parametrů zemních teras..................................65 4.4.3 Návrh doprovodných objektů na lokalitách teras v PSZ KPÚ....................67 4.4.4 Ozelenění zemních teras.....................................................69 4.5 Protierozní cesta.............................................................69 4.5.1 Stanovení polohy cestního příkopu a jeho trasy..............................70 4.5.2 Dimenzování cestního příkopu................................................70 4.5.2.1 Výpočet charakteristik povrchového odtoku - přítok do cestního příkopu 70 4.5.2.2 Kapacita 71 4.5.2.3 Stabilizace 71 4.5.3 Vyústění cestního příkopu...................................................71 4.5.4 Objekty na cestním příkopu..................................................71 4.6 Protierozní hrázka...........................................................71 4.6.1 Stanovení polohy...........................................................72 4.6.2 Dimenzování................................................................72 4.6.3 Objekty protierozních hrázek...............................................72 4.7 Protierozní nádrž............................................................73 4.7.1 Stanovení polohy nádrže....................................................74 4.7.2 Návrh a vodohospodářské posouzení suché nádrže, případně poldru 75 4.7.2.1 Podklady pro vodohospodářské posouzení suché nádrže 76 4.7.2.2 Návrh a vodohospodářské posouzení suché nádrže 77 4.7.2.3 Stanovení hydrologických charakteristik pro profil navrhované nádrže78 4.7.2.3.1 Metoda CN (čísel odtokových křivek)................................78 4.7.2.3.2 SMODERP............................................................79 4.7.2.3.3 EROSION 3D.........................................................79 4.7.2.4 Návrh hráze a objektů 80 4.7.3 Návrh sedimentační jímky...................................................80 4.7.4 Příklad....................................................................81 4.7.4.1 Získání vstupních parametrů 81 4.7.4.2 Příklad výpočtu objemů nádrže. 84 5 Legislativní rámec..................................................................87 5.1 Postup při realizaci technických protierozních opatření......................88 5.1.1 TPEO - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.............................................89 5.1.2 TPEO - jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující ohlášení nebo souhlas...............................................................89 5.1.3 TPEO - stavby vyžadující stavební povolení.................................90 5.1 4 Naplnění zákonně daných požadavků.........................................91 5.1.5 Navrhování.................................................................92 5.1.6 Vlastnické vztahy..........................................................92 III. Srovnání „novosti postupů“.......................................................94 IV. Popis uplatnění Certifikované metodiky...........................................95 V. Ekonomické aspekty................................................................96 VI. Seznam použité související literatury............................................97 VII. Seznam publikací, které předcházely metodice...................................100
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01846
5 20141110095231.9
7 ta
8 141017s2014----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-87361-29-0
40 ## $a ABC512 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $4 aut $a Kadlec, Václav
245 10 $a Navrhování technických protierozních opatření $b metodika
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., $c 2014
300 ## $a 101s.
504 ## $a obsahuje skrytou bibliografii
520 ## $a Metodika vznikla jako výstup projektu NAZV QI91008 "Optimalizace postupu navrhování technických protierozních opatření" řešeného v letech 2009-20013
653 ## $a protierozní opatření
655 #7 $a metodika
700 1# $a Dostál, Tomáš $4 aut
700 1# $a Vrána, Karel, $d 1941- $7 jn19981002367 $4 aut
700 1# $a Kavka, Petr $4 aut
700 1# $a Krása, Josef $4 aut
700 1# $a Devátý, Jan $4 aut
700 1# $a Podhrázská, Jana, $d 1960- $7 mzk2005282446 $4 aut
700 1# $a Pochop, Michal $4 aut
700 1# $a Kulířová, Petra $4 aut
700 1# $a Heřmanovská, Darina $4 aut
700 1# $a Novotný, Ivan $4 aut
700 1# $a Papaj, Vladimír $4 aut
910 $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link