Hospodaření s vodními zdroji a management krajiny České republiky


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
lapiant Obsah INFORMACE O PROJEKTU, DOPORUČENÍ A STRATEGIE..............................3 Zapojení zainteresovaných subjektů do managementu krajiny..............3 Modelování ekosystémových služeb................................... 4 Ekosystémové služby na koncepční úrovni.............................. 4 ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ (SOUHRNNÁ ZPRÁVA 1)....................5 Postoje studentů ? ekosystémovým službám (ES)..........................6 Zemědělci..............................................................7 Úřady státní a veřejné správy....................................... 10 Shrnutí...............................................................12 MODELOVÁNÍ EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB (SOUHRNNÁ ZPRÁVA 2).....................15 Srážko-odtokové procesy............................................. 16 Eroze půdy........................................................... 18 Kvalita vody..........................................................21 Biodiverzita rostlin..................................................23 Ekosystémové služby........................................ ...26 VLÁDNÍ A RESORTNÍ ÚROVEŇ EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽEB...........................28 Česká politika a praxe v oblasti vodo- a půdoochranných opatření na zemědělské půdě ...28 Norská politika a praxe v oblasti vodo- a půdoochranných opatření na zemědělské půdě.30 Seznam obrázků Obr. 1: Názory studentů na dopady zemědělské činnosti na životní prostředí (N=965).....6 Obr. 2: Názory studentů na dotace a vzdělávací programy v oblasti životního prostředí (N = 965)................................................................................7 Obr. 3: Odpovědi zemědělců ? problematice DZES souvisely průměrnou velikostí plochy půdního bloku.......................................................................8 Obr. 4: Zemědělci ochotně prezentují své postoje, pokud je jim nasloucháno...........9 Obr. 5: Pracovníci veřejné správy diskutují nad výsledky vyhodnocení dotazníků.......11 Obr. 6: Partneři z NIBIO hovoří v Jihlavě o postupech optimalizace managementu zemědělské krajiny s aktivní účastí zemědělců v Norsku.........................................12 Obr. 7: Porovnání postojů tří dotazovaných skupin; Z - zemědělci, Ú - úředníci, S - studenti .12 Obr. 8: Porovnání postojů tří dotazovaných skupin - další tři otázky..................13 Obr. 9: Povodí Kopaninského potoka.................................................. 15 Obr. 10: Odtoková odezva na výtoku při různých scénářích využití území a hospodaření.17 Obr. 11: Přehled subpovodí P32...................................................... 17 Obr. 12: Kategorie DZES 5 v subpovodí P32........................................... 19 1 LAPLANT BRIEF / 1. VYDÁNÍ ICELAND LIECHTENSTEIN NORWAY eea arants Jnslqel ů>lold rlDÍnbůq H39vyi>loq ??1???1?§9? rbynsCn iiq ybůq bIbiJs Bmšmůiq BdoboHuolO :Lí .idO 0L................................................................................. 000S - OG0Í idobdo v ????????? ? volmui)! ????? ???????? v ybůq iíišuyv ?????? im .idO SS.........................ibovoq vybůq amo uliboq ?? ůnBnĎi2ubbBiín9Dno>l iaoleiveS :2I .idO oriinŠBn9ib iiaßldo evoioibs inanvBilBs oq ünsnoiaub '???^?????? ubn9ií BnšmS :?1 .idO LS..............................................................................umaJaya rbynsůi I3B>lilqB ? y>luol avo>II2vo ????? šmim ? e>!dlv šmim íaoíinBmsoi evoduiO :SI .idO 9b[9>l v 1 ??.? 3>l 0? onévo>lilqB -1)1 ;??9[???9? ,9???? íéi>lní ?????? - 0>l vyb[9>l >l9VBb ?..........................^"??.? §>l ?? - M ^erl.H g>l 081 - L» ^ sri.H g>l OSÍ - S» ;uíc»l2 0S.........................>???? .? :oioi td3I3old H3Inbuq ????????? ?? 9soi9 ????1? :8I .idO GS...............................(.i.v.v ,???1)\/ olo^) ...9ÍU3Bi>loq 9soi9 .nšnlqa 23SQ :GÍ .idO 0L.....................................................?^??? v Bni[Bi>l B^alšbšmgS :0S .idO íL............(5I0S Jb í9 n9§nill9n2) MOS ???? v ??? umßi§oiq v I3BJob 93udhí2ÍQ :IS .idO IL.................................................???1?§?? i[bi>I v ŠTbén I3BvosB2U :SS .idO ^giudei ?????? 01..................UOVIJBl2I§9l 2 9?9[??? y>ISBÍO ?? U>linb91U I3>IB91 H3InlB1IU9n ???? :I .dß! íI/IbNbJ uí>l9Íoiq i3mBi v eriBvolgbom in9iBboq2od ? imgsu iíišuyv ??????? ????????? :S .dsT ?1.............................................................................. ??........(ybůq ????? .qß>l v 3J2U ?1???? v lišuoq ioIjIb^ ?) nibolq inebnJz ???????? :L .dß! 8Iin9iBboq2od odé>l2lšb9m9s H39do2Ůqs ?????? iiq SL? ibovoqdu2 ?????? evo>loibO dß! šmim ? a>ldlv šmim ?? ??[?>1 >1???? ??????? i3ß>lilqß oq f1 ßd í) y2ßmoid ????? ?????\/ :2 .dßT 2S..................................................................... .????1 ????? 2S..................93i3bßV ^’ßri í) y>luol 9vo>II2vo ????? ? a>ldlv u>lilr1u 93ßiJ29v>l92 :a .dßT isgm ???? od'mbov odälßm ? yni[Bi>l ií2onqod32 in3ßTiq2nßiioqßV9 inßnvoi2 :S .dßT YS....im9su miníoliq v 93ßi9§9v ???????? ??*?>1??? ? i3bJ9§9v uongsotiiq inlßi3n9Joq QHAJ3DI ^ ?1?????????? YAWflOH 699 ? 2ín6ig IHAQYV .1 \ 331?8 ??????? S
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw011248
5 20170118091208.5
7 ta
8 170118s2016----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-87361-60-3
40 ## $a ABC512 $e rda
41 0# $a cze
100 1# $a Fučík, Petr $4 aut $e Autor
245 10 $a Hospodaření s vodními zdroji a management krajiny České republiky : $b Poučení z projektu LaPlaNt
250 ## $a 1.vyd.
264 #1 $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., $c 2016
300 ## $a 34 s. : $b obr.,tabulky
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Na publikaci se podíllel: Methodology Centre for Environment Assessment a Norwegian Institute of Bioeconomy Research
653 ## $a vodní zdroje
653 ## $a management
653 ## $a krajina
653 ## $a Česká republika
653 ## $a eroze půdy
653 ## $a kvalita vody
653 ## $a biodiverzita
700 1# $a Duffková, Renata $4 aut $e Autor
700 1# $a Zajíček, Antonín $4 aut $e Autor
700 1# $a Hejduk, Tomáš $4 aut $e Autor
700 1# $a Beitlerová, Hana $4 aut $e Autor
700 1# $a Kapička, Jiří $4 aut $e Autor
700 1# $a Ptáčníková, Lucie $4 aut $e Autor
700 1# $a Novák, Pavel RNDr. $4 aut $e Autor
856 7# $2 PDF
910 $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}