Optimalizace vzorkování půd s využitím spektrálních dat pro účely lokálně cílené agrotechniky


Dnes vráceno


Try to re-lookup for cover Delete cover