Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I. Cíl metodiky II. Vlastní text metodiky 1. Úvod 2. Souvislosti existence odvodnéní na pozemcích zemědělského půdního fondu a záměru zalesňování těchto pozemků 3. Specifika posouzení vhodnosti pozemku к zalesnění 3.1 Efekty dosahované zalesněním 3.2 Rizikové aspekty zalesňování 3.3 Shrnutí hlavních poznatků 4. Průzkum a Informační zdroje 4.1 Šetření pro doložení existence drenážního odvodnění a pro popis jeho aktuální funkčnosti Mapová část územního informačního systému Pozemní průzkum к popisu funkčnosti staveb odvodnění Využití záznamů pořizovaných metodou DPZ - ortofotomap 4.2 Kritéria návrhu zalesnění Podmínky realizace Možné střety zájmů 5. Technická opatření na drenážích Záslepky Vyjmutí úseku sběrného drénu a zavezení zeminou Přerušení úseků potrubí příčným prekopem drenážní rýhy Odkrytí drénu a jeho úplné odstranění Převedení svodného drénu přes zalesněný úsek Odkrytí svodného drénu a jeho nahrazení otevřeným odvodňovacím kanálem Vybudování ochranných či záchytných drénů nebo kanálů Přeložení svodného drénu Kritéria pro uplatnění kontrolovaného stárnutí drenáží 6. Vymezení vazeb krajiny a systémů zemědělského odvodnění 7. Právní rámec korekce funkcí stavby zemědělského odvodnění 8. Doporučený postup zpracování návrhu úpravy odvodnění při záměru zalesnění pozemku 9. Literatura 10. Výklad použitých termínů 11. Seznam použitých zkratek 12. Summary III. Srovnání novosti postupů IV. Popis uplatnění certifikované metodiky V. Ekonomické aspekty VI. Seznam publikací, které předcházely metodice VII. Dedikace na výzkumný projekt
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw011016
5 20190904114424.8
7 ta
8 150717s2015----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-87361-38-2
40 ## $a ABC512 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 631 $x Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie $2 Konspekt $9 24
100 1# $4 aut $a Kulhavý, Zbyněk $d 1954- $7 ola2006345425
245 10 $a Zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků : $b Metodika
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $c 2015
264 #1 $a Praha: $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. $c 2015
300 ## $a 54 s.
520 ## $a Metodika je určena odborné praxi. Poskytuje a návodně formuluje zásady pro zalesňování v minulosti odvodněných zemědělských pozemků, resp. upozorňuje na rizika s tím související. Dále poskytuje doporučené postupy pro hodnocení efektu zalesnění na odvodňovací systém jako celek nebo na jeho přímo ovlivněnou část. Upozorňuje na rizika, související s nekoordinovanou výsadbou liniové a solitérní zeleně v blízkosti objektů stavby odvodnění a navrhuje opatření na dodatečné úpravy stavebních objektů nebo konstrukčních prvků zalesňováním dotčeného drenážního systému.
653 ## $a odvodnění
653 ## $a meliorace
653 ## $a hydromeliorační stavby
653 ## $a drenáže
655 #7 $a metodika
700 1# $a Čmelík, Milan $4 aut
700 1# $a Tlapáková, Lenka $4 aut
700 1# $a Pelíšek, Igor $4 aut
700 1# $a Švihla, Vladimír $7 jo20000070424 $4 aut
910 ## $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link