Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině

certifikovaná matodika


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I) Cíl metodiky.............................................................................7 II) Vlastní popis metodiky..................................................................8 1. Úvod.....................................................................................8 2. Okruhy pro hodnocení vlivu pastvy skotu na složky životního prostředí...................10 2.1. Vegetace..............................................................................14 2.1.1. Vztahy vegetace a pastevního hospodaření............................................14 2.1.2. Metody hodnocení vlivu pastvy skotu na vegetaci.....................................18 2.1.3. Příklady použití uvedených metod na pilotních lokalitách............................20 2.1.4. Shrnutí poznatků....................................................................33 2.2. Půda..................................................................................34 2.2.1. Vztahy půdních parametrů a pastevního hospodaření...................................34 2.2.2. Metody hodnocení vlivu pastvy skotu na půdu.........................................36 2.2.3. Příklady použití uvedených metod na pilotních lokalitách............................43 2.2.4 Shrnutí poznatků.....................................................................50 2.3. Voda..................................................................................51 2.3.1. Vztahy parametrů vod a pastevního hospodaření a potřebnosti sledování kvality i kvantity vod z pastevních areálů...........................................................51 2.3.2. Metody hodnocení vlivu pastvy skotu na kvantitu a kvalitu vod.......................52 2.3.3. Příklady použití uvedených metod na pilotních lokalitách............................57 2.3.4. Shrnutí poznatků....................................................................67 2.4. Bezobratlí............................................................................68 2.4.1. Vztahy bezobratlých a pastevního hospodaření, zdůvodnění potřebnosti sledování 68 2.4.2. Metody hodnocení vlivu pastvy skotu na parametry bezobratlých.......................71 2.4.3. Příklady použití uvedených metodik na pilotních lokalitách..........................77 2.4.4. Shrnutí poznatků....................................................................81 III) Srovnání „novosti postupů" oproti původní metodice a jejich zdůvodnění..............82 IV) Popis uplatnění Certifikované metodiky...............................................83 V) Ekonomické aspekty - vyčíslení (v tis. Kč) nákladů na zavedení postupů uvedených v metodice a vyčíslení (v tis. Kč) ekonomického přínosu pro uživatele......................84 VI) Seznam použité související literatury................................................85 VII) Seznam publikací, které předcházely metodice........................................96 English Abstract.........................................................................97
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw011002
5 20150427093242.5
7 ta
8 150427s2015----xr |||||||||||||| ||cze||
20 ## $a 978-80-87361-42-9
40 ## $a ACB512 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $4 aut $a Fučík, Petr
245 10 $a Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině : $b certifikovaná matodika
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., $c 2015
300 ## $a 97s.
500 ## $a Na metodice se podílel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská zemědělská univerzita v Českých Budějovicích, Centrum výzkumu globální změny AVČR,v.v.i.
504 ## $a obsahuje bibliografii
653 ## $a půda
653 ## $a půdní vlastnosti
653 ## $a jakost vody
653 ## $a biodiverzita
653 ## $a vegetace
653 ## $a pastva
655 #7 $a metodika
700 1# $a Zajíček, Antonín $4 aut
700 1# $a Duffková, Renata $4 aut
700 1# $a Holubík, Ondřej $4 aut
700 1# $a Peterková, Jana $4 aut
700 1# $a Matoušková,Veronika $4 aut
700 1# $a Huislová, Petra $4 aut
910 $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link