Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí vodních zdrojů

Metodika


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah I. Cíl metodiky......... II. Vlastní popis metodiky • ••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••« ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••••.¦•¦••••••••••••••••? 1 Úvod........................................................................... Materiál a metody Jakostní model... 3.1 Výběr období jakostního modelu...................................................... 3.2 Struktura jakostního modelu......................................................? 3.3 Hydrologický model...............................................................11 4 Zdroje znečištění povrchových vod - vstupy jakostního modelu............................14 4.1 Komunální zdroje znečištění...........................................................14 4.1.1 Demografie............................................................................15 4.1.2 Způsoby likvidace odpadních vod.......................................................16 4.1.2.1 Centrální čištění odpadních vod....................................................16 4.1.2.2 Úniky na kanalizačních sítích......................................................21 4.1.2.3 Individuální likvidace odpadních vod...............................................23 4.1.3 Specifická produkce živin obyvateli..................................................24 4.1.4 Syntéza jednotlivých složek komunálních zdrojů znečištění............................26 4.2 Průmyslové zdroje znečištění..........................................................27 4.2.1 Identifikace průmyslových zdrojů znečištění...........................................28 4.2.2 Stanovení vlivu jednotlivých průmyslových podniků.....................................30 4.3 Hospodaření na produkčních rybnících..................................................31 4.4 Plošné zdroje.........................................................................33 4.4.1 Infiltrační znečištění................................................................33 4.4.2 Přirozené pozadí......................................................................36 4.4.3 Vodní eroze...........................................................................36 5 Retence řešených ukazatelů v jakostním modelu.................................................38 6 Kalibrace jakostního modelu...................................................................40 6.1 Kalibrační profily jakostního monitoringu..........................................40 6.1.1 Výběr kalibračních profilů.........................................................40 6.1.2 Určení charakteristických hodnot koncentrace.......................................40 6.2 Kalibrace jakostního modelu.........................................................41 7 Návrhy opatření na bodových zdrojích znečištění.........................................43 7.1 Specifické opatření na vodních nádržích (rybnících)................................46 7.1.1 Účinnost plovoucího ostrova........................................................46 7.1.2 Možnosti aplikace plovoucích ostrovů...............................................48 7.1.3 Náročnost na provoz nádrže s plovoucím ostrovem....................................49 8 Návrhy opatřeni na plošných zemědělských zdrojích znečištění............................50 8.1 Vodní eroze........................................................................50 8.2 Vyplavování látek..................................................................51 8.3 Kontaminace z příbřežních pásů.....................................................51 8.4 Kategorizace rizika plošného zemědělského znečištění...............................51 8.5 Kvantifikace rizik plošného zemědělského znečištění................................52 8 5.1 Kvantifikace dopadů eroze .........................................................52 8 5 2 Kvantifikace vyplavování látek.....................................................54 8 5 3 Kvantifikace vlivu zornění příbřežních zón.........................................55 8.6 Návrhy opatření.................................................................. 55 8 6.1 Návrh protierozních opatření.......................................................55 8 6 2 Návrh opatření pro omezení vyplavování dusíku......................................56 8 6.2 Návrh opatření v příbřežních zónách................................................56 8 7 Hodnocení účinnosti návrhu opatření na plošných zdrojích..............................56 9 Retence vody v krajině....................................................................58 9.1 Analýza současného stavu...........................................................58 9.1.1 Vymezení řešeného povodí...........................................................58 9.1.2 Vytvoření vrstvy druhu pozemků.....................................................58 9.1.3 Vytvoření vrstvy hydrologické skupiny půd..........................................59 9.1.4 Vytvoření vrstvy CN čísel..........................................................59 9.1.5 Vytvoření vrstvy maximální potenciální retence S...................................59 9.1.6 Plošná analýza území...............................................................59 9.2 Hodnocení vlivu návrhu opatření na retenci.........................................60 10 Nástroje pro realizaci opatření ochrany vody a půdy v povodích............................61 10.1 Nástroje pro realizaci opatření ke zlepšení jakosti povrchové vody na bodových zdrojích...61 10.2 Nástroje pro realizaci opatření ke zlepšení jakosti povrchové vody na plošných zemědělských zdrojích...............................................................62 11 Závěr.....................................................................................66 12 Dosažené výsledky pro modelová povodí.....................................................67 12.1 Jakostní model v pilotních povodích................................................68 12.1.1. Jakostní model povodí Bílého potoka...............................................69 12.1.2 Jakostní model povodí Kuřimky...................................................74 12.1.3 Návrhy opatření v povodí Bílého potoka..........................................81 12.1.4 Návrhy opatření v povodí Kuřimky................................................85 12.2 Návrhy opatření na zemědělské půdě.................................................88 13 Poděkování................................................................................96 III. Srovnání novosti postupu..................................................................97 IV. Popis uplatnění......................................................................... 97 V. Ekonomické aspekty........................................................................97 VI. Literatura................................................................................98 VII. Seznam publikací, které předcházely metodice............................................101 VIII. Seznam použitých zkratek...............................................................102 IX. Přílohy................................................................................103 Příloha 1. Dotazník pro obce.............................................................103 Příloha 2. Dotazník pro provozovatele....................................................105
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw011503
5 20190128125442.5
7 ta
8 190128s2018----xr |||||||||||||| ||cze||
20 ## $a 978-80-87361-87-0
40 ## $a ABC512 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Konečná, Jana $7 jo2014809665 $4 aut $e Autor
245 10 $a Optimalizace ochrany vody a půdy v povodí vodních zdrojů : $b Metodika
250 ## $a 1.vyd.
264 #1 $a Praha : $b Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v.v.i., $c 2018
300 ## $a 106 s. : $b obr.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Další účastníci: AQUATIS,a.s.,Agroprojekt PSO,s.r.o.VUT v Brně, Fakulta stavební
653 ## $a metodika
653 ## $a ochrana půdy
653 ## $a ochrana vody
653 ## $a vodní zdroje
653 ## $a vodní eroze
653 ## $a zdroje znečištění
653 ## $a retence vody
700 1# $a Karásek, Petr $4 aut $e Autor
700 1# $a Fučík, Petr $4 aut $e Autor
700 1# $a Podhrázská, Jana, $d 1960- $7 mzk2005282446 $4 aut $e Autor
700 1# $a Pochop, Michal $4 aut $e Autor
856 7# $2 PDF
910 $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link