Principy zakládání porostů na bývalé zemědělské půdě v rámci ploch vymezených k zalesnění

Metodika pro praxi


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH: I. Kapitola I. CÍL METODIKY...................... VLASTNÍ POPIS METODIKY............ principy zalesňování zemědělské půdy 1. ÚVOD............................................. 2. ZÁMĚRY ZALESNĚNÍ................................. 2.1 Podmínka ? možnosti zalesnění zemědělské půdy. 3. DIFERENCIACE POZEMKŮ URČENÝCH ? ZALESNĚNÍ 4. TYPOLOGICKÉ ČLENĚNÍ LOKALIT A VÝBĚR DŘEVIN,. 4.1. Praktický přístup ? výběru dřevin................... 5. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ CÍLOVÝCH HOSPODÁŘSKÝCH SOUBORŮ 51 Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin pro zalesňování. 6. PŘÍPRAVA PROSTŘEDÍ ? ZALESNĚNÍ.................... 6.1. Mechanická příprava prostředí................................ 6.2. Biologická příprava prostředí................................ 6.3. Chemická příprava prostředí.................................. 7, TECHNOLOGIE ZALESŇOVÁNÍ A ZALESŇOVACÍ MATERIÁL.. 7.1. Zalesňování šíjí....................................... 7.2. Zalesňování sadbou..................................... 8. RÁMCOVÉ ZÁSADY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ DŘEVIN 8.1. Stabilita porostních směsi 8.2. Spon a hustota kultur. 9. PÉČE O KULTURY........... 9.1. Ochrana proti nežádoucí vegetaci............................ 9.2. Ochranná opatření proti houbovým onemocněním................ 9.3. Ochranná opatření proti hmyzím škůdcům...................... 9.4. Ochranná opatření proti savcům.............................. 9.5. Ochranná opatření proti abiotickým činitelům................ Kapitola II. VYMEZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD VHODNÝCH ? ZALESNĚNÍ. 1. VYMEZENÍ VRSTVY VHODNÉHO ZALESNĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY............. 2. ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Z POHLEDU ČESKÉ LEGISLATIVY 2.1. Legislativní omezení............................................... 2.2. Zohlednění legislativních parametrů................................ 3. SPECIÁLNÍ MAPY VYMEZUJÍCÍ KRITÉRIA PŮDNÍ DEGRADACE A INFILTRACE....... 4. NASTAVENÍ OPTIMALIZOVANÉHO ZPŮSOBU ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 4.1. Popis převodu BPEJ na SLT.......................................... Ill- SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ......................................... IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY........................... V- EKONOMICKÉ ASPEKTY............................................... VI. SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY............................ VIL SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE..................... Vlil. PŘÍLOHY.................... ...4 ...4 ...5 ...5 ...5 ...5 ...7 ...9 ...13 13 ...14 15 ...15 ...18 ...19 20 ...20 ...21 24 ..25 ..26 27 ..27 ..28 ..29 ..29 ..29 31 31 32 ..33 ..34 36 41 ..41 44 45 45 46 49 51
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------i-4500
1 kpw011389
5 20180912075121.9
7 ta
8 180321s2017----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-87361-69-6
40 ## $a ABC512 $e rda
41 0# $a cze
44 ## $a xr
100 1# $a Vopravil, Jan $4 aut $e Autor
245 10 $a Principy zakládání porostů na bývalé zemědělské půdě v rámci ploch vymezených k zalesnění : $b Metodika pro praxi
250 ## $a 1.vyd.
264 #1 $a Praha : $b Výzkumný ústav melioravía ochrany půdy, v.v.i., $c 2017
300 ## $a 58 s. : $b tab.
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
500 ## $a Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu NAZV QJ1320122 "Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny." Na metodice se podílela Česká zemědělská univerzita v Praze.
653 ## $a metodika
653 ## $a zalesňování
653 ## $a zakládání porostů
653 ## $a zemědělská půda
700 1# $a Holubík, Ondřej $4 aut $e Autor
700 1# $a Beitlerová, Hana $4 aut $e Autor
700 1# $a Podrázský, Vilém, $d 1961- $7 mzk2002469174 $4 aut $e Autor
700 1# $a Vacek, Stanislav $4 aut $e Autor
700 1# $a Vacek, Zdeněk $4 aut $e Autor
856 7# $2 PDF
910 ## $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link