Komplexní průzkum zemědělských půd ( Komplexný prieskum poĺnohospodárskych pod)


Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Predslov...................................................................................5 Předmluva..................................................................................6 1 Úvod (R. Školský, J. Vopravil)........................................................7 2 Komplexní průzkum půd (P. Novák).......................... 2.1 Úvod.................................................. 2.2 Organizace, příprava a řízení půdoznaleckého průzkumu.............................10 2.2.1 Organizace a řízení...........................................................10 2.2.2 Příprava pracovníků provádějících průzkum.....................................10 2.3 Metodika průzkumu a zásady zpracování.............................................11 2.3.1 Terénní průzkum půd, laboratorní a kancelářské zpracování....................11 2.3.2 Přípravné práce terénního průzkumu...........................................13 2.3.3 Vybavení půdoznalce a pracovní skupiny.......................................13 2.3.4Technika terénního průzkumu....................................................14 23.4.1 Mapové vybavení a tiskopisy polních záznamů..............................14 2.3.4.2 Rekognoskace území, vytýčení tras a míst kopaných sond.................15 23.4.3 Druhy a popis sond, odběr vzorků.......................................17 23.4.4 Složitostní kategorie, hustota sondážní sítě...........................19 23.4.5 Popis půdního profilu a jeho morfologie.................................19 23.4.6 Vymezení mapovaných jednotek a náčrt půdní mapy........................22 23.4.7 Druhy zpracovaných půdních map a kartogramů............................24 23.4.8 Průvodní zprávy.........................................................25 23.4.9 Hodnocení laboratorních rozborů pro textové průvodní zprávy.............27 2.4 Výsledky Komplexního průzkumu půd.................................................30 2.5 Označení půdních jednotek a jejich základních charakteristik v mapách.............32 2.6 Kritéria hodnocení agronomických vlastností půd z map, z textových zpráv a z rozborů.......................................................33 2.7 Převody signatury horizontů a převody klasifikačního zařazení půd (Česká republika)...................................................................34 2.7.1 Převody signatury horizontů...................................................35 2.7.2 Převody klasifikace půd.......................................................36 3 Informácia o pôde vo výstupoch KPP (R. Školský).......................................43 3.1 Pôda a informácia o pôde...........................................................43 3.2 Databázové vyjadrenie obsahu výstupov KPP..........................................45 4 Digitalizácia údajov KPP na Slovensku (M. Saksa).....................................47 4.1 Digitálny mapový archív KPP........................................................47 4.2 Digitalizácia údajov o sondách.....................................................49 4.2.1 Vektorizácia lokalizácie pôdnych sond.........................................49 4.3 Digitalizácia pôdnych máp..........................................................51 5 Digitalizace a publikace výstupů KPP v České republice (I. Pírková, V. Papaj, I. Novotný)...................................55 5.1 Využití výstupů KPP................................................................55 5.2 Digitalizace výstupů KPP...........................................................55 5.2.1 Fáze 1 digitalizace...........................................................56 5.2.2 Digitalizace kartogramů zrnitosti a skeletovitosti............................59 vo vo 5.3 Webový archiv výstupů KPP - WA KPP............................................61 6 Údaje KPP a INSPIRE (R. Školský, M. Saksa)........................................63 6.1 Harmonizácia údajov - pilotné riešenie........................................63 6.1.1 Harmonizácia organizácie údajov v databáze...............................63 6.1.2 Harmonizácia klasifikácie pôdy............................................64 6.2 Publikácia údajov v zmysle INSPIRE - pilotné riešenie..........................65 7 Údaje KPP pri podpore rozhodovania (R. Skalský)...................................67 7.1 Sucho ako lokálny problém......................................................67 7.1.1 Úvod......................................................................67 7.1.2 Záujmové územie...........................................................67 7.1.3 Použité údaje.............................................................67 7.1.5 Analýza sucha.............................................................70 7.2 Identifikácia prírodné znevýhodnených území....................................70 7.2.1 Úvod......................................................................70 7.2.2 Vstupné údaje o zrnitosti pôdy............................................71 7.2.3 Spracovanie údajov........................................................71 7.2.4 Identifikácia území s prírodným znevýhodnením.............................75 7.3 Dopady zmeny klímy a využívania krajiny na pôdny organický uhlík...............75 7.3.1 Úvod......................................................................75 7.3.2 Vstupné údaje.............................................................75 7.3.3 Spracovanie údajov........................................................77 7.3.4 Bilancia organického uhlíka...............................................77 8 Údaje KPP a jejich platnost v čase (J. Vopravil, O. Holubík)......................80 8.1 Detailní vyhodnocení změn půdních vlastností vlivem odvodnění na modelovém území Železná......................................................80 8.1.1 Úvod......................................................................80 8.2 Odvodnění území a využívání půdy...............................................82 8.3 Využívání půdy - historický přehled............................................85 8.3.1 Postup při hodnocení změn půdních vlastností a závěry.....................85 9 Údaje KPP a ich súčasná spoločenská potreba (R. Skalský J. Vopravil, P. Novák)....88 Literatúra............................................................................91 Prílohy (M. Saksa, R. Skalský)........................................................93 Príloha 1: Prevod signatúr horizontov z klasifikačného systému KPP (1967) do klasifikačného systému MKSP (2000)........................................93 Príloha 2: Prevod pôdnych jednotiek klasifikačného systému KPP (1967) do klasifikačného systému MKSP (2000).......................................................95 Príloha 3: Zoznam pôdotvorných substrátov KPP (1967)...............................100 Príloha 4: Zoznamy tried zrnitosti, hĺbky pôdy a skeletovitosti podlá KPP (1967)...103
Detail
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22-----1a-4500
1 kpw011037
5 20150916081723.7
7 ta
8 150916s2014----xr |||||||||||||| ||cze||
20 ## $a 978-80-87361-28-3
40 ## $a ABC512 $b cze
41 0# $a cze $a slo
44 ## $a xr
44 ## $a xo
100 1# $4 aut $a Skalský, Rastislav
110 2# $a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. $7 ko2008434999
110 2# $a Národné poĺnohospodárske a potravinárske centrum
245 10 $a Komplexní průzkum zemědělských půd ( Komplexný prieskum poĺnohospodárskych pod) : $b historie, metodika, hodnocení, využití ( história, metodika, hodnotenie a využitie)
250 ## $a 1.vyd.
260 ## $c 2014
300 ## $a 103 s.
500 ## $a publikace je dvojjazyčná, byla vydaná při příležitosti Mezinárodního roku půdy 2015
653 ## $a půda
653 ## $a metodika průzkumu
653 ## $a terénní průzkum
653 ## $a půdní profil
653 ## $a klasifikace půd
653 ## $a půdní mapy
653 ## $a digitalizace
653 ## $a využívání půdy
653 ## $a odvodnění
653 ## $a zrnitost
653 ## $a sucho
700 1# $a Vopravil, Jan $4 aut
700 1# $a Holubík, Ondřej $4 aut
700 1# $a Novotný, Ivan $4 aut
700 1# $a Novák, Pavel RNDr. $4 aut
700 1# $a Papaj, Vladimír $4 aut
700 1# $a Pírková, Ivana $4 aut
700 1# $a Saksa, Martin $4 aut
910 $a ABC512
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}