Konečná, Jana jo2014809665

Konečná, Jana

Documents for download
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 jo2014809665
3 CZ PrNK
5 20140904084131.4
8 140226|n|acnnnaabn n a|a
40 ## $a ABA001 $b cze
100 1# $a Konečná, Jana $7 jo2014809665
670 $a Konečná, Jana a kol.: Multikriteriální hodnocení protierozních a vodohospodářských zařízení v pozemkových úpravách: certifikovaná metodika: výstup projektu QI92A012 Hodnocení realizací protierozních a vodohospodářských zařízení v KPÚ z pohledu ochrany a tvorby zemědělské krajiny. 1. vyd. Brno: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2014 $b autoritní forma
670 $a www(Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.), cit. 26. 2. 2014 $b biografické údaje
678 0# $a Ing., Ph.D., odbornice v oblasti meliorací a ochrany půdního fondu.
906 $a br20140226 $b lisi
909 $a CZ
998 $a 000809665
Processing history
Permanent link